TITJUR Fost Plus proti Komisiji Sklep Sodišča prve stopnje ( tretji senat) z dne 16. februarja 2005. # Fost Plus VZW proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Ničnostna tožba - Tožba, ki jo vloži pravna oseba - Akt, ki jo posamično zadeva - Odločba 2003/82/ES - Cilji glede predelave ter recikliranja materialov in odpadne embalaže - Direktiva 94/62/ES - Nedopustnost. # Zadeva T-142/03.