Uredba Komisije (ES) št. 517/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave