Zadeva C-66/06: Tožba, vložena 6. februarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski