Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 10. junija 2004.