Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Ιουνίου 2004.