2006/835/ES: Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2006 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2004