Združeni zadevi C-182/03 in C-217/03: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. junija 2006 — Kraljevina Belgija proti Komisiji Evropskih skupnosti (Državna pomoč — Veljavna shema pomoči — Davčna shema centrov za usklajevanje s sedežem v Belgiji — Zahtevek združenja — Dopustnost — Odločba Komisije, v skladu s katero ta shema ne pomeni pomoči — Sprememba presoje Komisije — Člen 87(1) ES — Varstvo upravičenih pričakovanj — Splošno načelo enakosti)