Uredba Komisije (ES) št. 566/2005 z dne 14. aprila 2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi