Veiklus jaunimas — 4.1 veiksmas — Kvietimas teikti paraiškas Nr. 1/2007 — Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos Europos lygmeniu jaunimo srityje veikiančioms organizacijoms