Teokas noorsugu — Meede 4.1 — Konkursikutse nr 1/2007 — Konkursikutse seoses toetuse andmisega Euroopa tasandil noorsoovaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele