Zadeva C-93/19 P: Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje vložila 6. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 27. novembra 2018 v zadevi T-315/17, Hebberecht/ESZD