Priporočilo Komisije Svetu o sodelovanju Evropske skupnosti pri pogajanjih o mednarodnih pravilih in postopkih na področju odgovornosti in nadomestila za škodo, ki je nastala zaradi čezmejnega gibanja živih spremenjenih organizmov (ŽSO) v okviru Kartagenskega protokola o biološki varnosti