Pisno vprašanje P-2660/05 vlaga Joost Lagendijk (Verts/ALE) za Komisijo. Tehnični dogovor med EU in Izraelom ter Protokol 4 k Sporazumu o pridružitvi med EU in Izraelom