Pisno vprašanje P-4445/06 vlaga Benoît Hamon (PSE) za Komisijo. Hranilna knjižica A