Uredba Komisije (ES) št. 284/2004 z dne 18. februarja 2004 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, ki so bili uvedeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1676/2001 o uvozu polietilentereftalatske (PET) folije med drugim s poreklom iz Indije, z uvozom polietilentereftalatske (PET) folije, poslane iz Brazilije in Izraela, ne glede na to ali je prijavljeno poreklo Brazilija ali Izrael ali ne, in uvedbi registracije za takšen uvoz