Verordening (EG) nr. 284/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1676/2001 van de Raad ten aanzien van polyethyleentereftalaatfolie (PET) uit, onder andere, India door verzending van deze folie uit Brazilië en Israël, al dan niet aangegeven als van oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, en tot registratie van deze invoer