A Bizottság 284/2004/EK rendelete (2004. február 18.) az 1676/2001/EK tanácsi rendelettel a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) film behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Brazíliában vagy Izraelben feladott polietilén-tereftalát (PET) filmek – függetlenül attól, hogy azokat Brazíliából vagy Izraelből származónak jelentik-e be vagy sem – behozatala általi lehetséges megkerülésével kapcsolatos vizsgálat kezdeményezéséről, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról