Kommissionens forordning (EF) nr. 284/2004 af 18. februar 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1676/2001 om importen af polyethylenterephthalatfolie med oprindelse i bl.a. Indien, ved import af polyethylenterephthalatfolie afsendt fra Brasilien og Israel, uanset om den er angivet med oprindelse i Brasilien eller Israel eller ej, samt om registrering af denne import