Pisno vprašanje E-0375/06 vlaga Glenys Kinnock (PSE) za Komisijo. Pomanjkanje hrane v zahodni Afriki