Pisno vprašanje P-2084/05 vlaga Daniel Caspary (PPE-DE) za Komisijo. Tihotapljenje cigaret iz Kitajske v EU