2004/570/YUTP: Neuvoston yhteinen toiminta 2004/570/YUTP, 12 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa