2004/570/ÜVJP: Nõukogu ühismeede 2004/570/ÜVJP, 12. juuli 2004, Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas