Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. junija 2005 v zadevi C-17/03 (predlog za sprejem predhodne odloヘbe College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water in drugi proti Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (Notranji trg z električno energijo — Privilegiran dostop do čezmejnega prenosnega sistema električne energije — Prej odgovorno podjetje za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena — Dolgoročne pogodbe, ki so obstajale pred liberalizacijo trga — Direktiva 96/92/ES — Načelo prepovedi diskriminacije — Načeli varstva legitimnih pričakovanj in pravne varnosti)