Luettelot, joiden perusteella päätetään, ketkä tuomarit kuuluvat neljännen, viidennen ja kuudennen jaoston ratkaisukokoonpanoon 11.10.2005 lähtien