Uredba Komisije (ES) št. 80/2006 z dne 18. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo rži iz zaloge nemške intervencijske agencije na trgu Skupnosti