Zadeva T-385/05: Tožba, vložena 21. oktobra 2005 — Transnáutica proti Komisiji