Odločba Komisije z dne 06/06/2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4141 - LINDE / BOC) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)