2020. aasta projektikonkurss Lihtprogrammid Siseturul ja kolmandates riikides vastavalt määrusele (EL) nr 1144/2014 võetavatele põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmetele eraldatavad toetused2020/C 12/07