Uredba Komisije (ES) št. 2065/2005 z dne 16. decembra 2005 o določanju najnižje prodajne cene masla za 32. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999