Uredba Komisije (ES) št. 816/2005 z dne 27. maja 2005 o določanju najnižje prodajne cene masla za 20. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999