2004/716/ES: Sklep Evropskega parlamenta z dne 21. aprila 2004 o podelitvi razrešnice direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2002