Pisno vprašanje E-0101/06 vlaga Konrad Szymański (UEN) za Komisijo. Diskriminacija poljsko govorečih ljudi s strani nemških organov in sodišč (št. 2)