Pisno vprašanje P-0341/05 vlaga Fausto Correia (PSE) za Komisijo. Darilca v živilih