Pisno vprašanje P-3824/06 vlaga Werner Langen (PPE-DE) za Komisijo. Mosel kot mejna reka med Luksemburgom in Zvezno republiko Nemčijo