Uredba Komisije (ES) št. 610/2006 z dne 18. aprila 2006 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago