Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sveženj o letalskem prometu II, ki vsebuje Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2015) 613 final – 2015/0277 (COD)) in Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Evropski letalski varnostni program – (COM(2015) 599 final)