Avizul Comitetului Economic și Social European privind Pachetul „Aviație II”, alcătuit din „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului” [COM(2015) 613 final – 2015/0277 (COD)] și din „Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Programul european de siguranță a aviației” [COM(2015) 599 final]