2006/639/ES: Odločba Komisije z dne 23. novembra 2005 o državni pomoči, ki jo namerava Italija izvajati za Fincantieri (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 4433) (Besedilo velja za EGP)