Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 10. marca 2005 v zadevi C-178/04 (predlog za sprejem predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht) Franz Marhold proti Zvezni deželi Baden-Württemberg (Člen 104(3) Poslovnika — Delavci — Uradniki, ki delajo v nacionalnem javnem sektorju — Univerzitetni profesor — Odobritev posebne letne premije)