Zadeva C-212/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'arbitrage 10. maja 2006 — Vlada francoske skupnosti, valonska vlada proti flamski vladi