Zadeva T-26/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. septembra 2005 — GeoLogistics/Komisija („Carinska unija — Operacije zunanjega tranzita Skupnosti — Meso, namenjeno v Maroko — Goljufija — Zahtevek za odpust uvoznih dajatev — Člen 239 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — Člen 905 Uredbe (EGS) št. 2454/93 — Klavzula pravičnosti — Obstoj posebnega položaja — Neobstoj goljufivega ravnanja ali očitne malomarnosti“)