Pisno vprašanje E-3569/04 predložila Caroline Jackson (PPE-DE) za Komisijo. Pritožbi 1998/5007 in 1998/5008 Kernowa Graina Storea