Uredba Komisije (ES) št. 396/2004 z dne 2. marca 2004 o začetku preiskave o morebitnem izogibanju protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 964/2003 o uvozu nekaterega pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterega pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla, ki je poslan iz Indonezije, ne glede na to ali ima prijavljeno poreklo iz Indonezije ali ne, in o uvedbi prijave za takšen uvoz