Sklep Sodišča prve stopnje z dne 14. februarja 2005 v zadevi T-81/04, Bouygues SA in Bouygues Telecom proti Komisiji Evropskih skupnosti (Državna pomoč — Mobilna telefonija — Prijava — Tožba zaradi nedelovanja — Stališče Komisije, s katerim je bilo nedelovanja konec — Ustavitev postopka — Ničnostna tožba — Začasni dopis — Nedopustnost)