SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja in spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 ter o sprejetju direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov To sporočilo se nanaša na predloga COM(2018) 113 final – 2018/0048(COD) in COM(2018) 99 final – 2018/0047(COD)