A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló irányelv elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról E közlemény a következőkre vonatkozik: COM(2018) 113 final – 2018/0048(COD) és COM(2018) 99 final – 2018/0047(COD)