Pisno vprašanje E-3860/05 vlaga Giovanni Berlinguer (PSE) za Komisijo. Projekti transnacionalnega sodelovanja (Socrates, Leonardo da Vinci, Erasmus in drugi): primer združevanja CIID