Komisjoni määrus (EÜ) nr 434/2006, 15. märts 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 887/2005, millega kuulutatakse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklile 30 välja teatavate veinide erakorraline destilleerimine Kreekas