Protokol o opredelitvi ribolovnih možnosti in finančnih prispevkov, za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2008, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje