Resolucija Evropskega parlamenta o sklenitvi Pogodbe o Energetski skupnosti s strani Evropske skupnosti